Sikö Auktioner är Cancerfondens rosa företagsvän 2021

Vi vill passa på att tacka alla kunder och samarbetspartners, både befintliga och nya. Genom er förtjänst kan vi i vår tur stödja och hjälpa andra aktörer i deras arbete.

Vi bär rosa bandet för en framtid där färre drabbas och fler överlever. Vill du hjälpa oss ytterligare i denna sak, besök vårt auktionshus eller www.cancerfonden.se för mer information.