Aktuellt

Nu slutar vi ta emot kontant betalning
Fr.o.m. den 1:a augusti 2017 kommer vi av säkerhetsskäl inte längre att ta emot kontant betalning i våra auktionshus. Detta för att öka säkerhet och trivsel bland både personal och våra kunder.