Aktuellt

Ny adress i Karlskrona fr.o.m 2018-01-02
Nu flyttar vi till en större och bättre lokal på Nickelvägen 1 i Karlskrona. Här kan vi erbjuda både större och mer ändamålsenlig visningslokal samt bättre parkering. Varmt välkomna!

Nu slutar vi ta emot kontant betalning
Fr.o.m. den 1:a augusti 2017 kommer vi av säkerhetsskäl inte längre att ta emot kontant betalning i våra auktionshus. Detta för att öka säkerhet och trivsel bland både personal och våra kunder.