Dödsbon & Hela hem

Sikö Auktioner erbjuder helhetslösningar för hantering och försäljning av dödsbon och hela hem. Det innebär att vi värderar, hämtar, städar och säljer åt dig som kund. På så sätt kan du få ett hem tömt, sålt och städat genom en enda kontakt.

En annan fördel med vårt erbjudande är att vi varken köper eller äger föremålen i dödsboet utan enbart säljer dem för din räkning. Då kan du som kund vara trygg med att dina föremål säljs till marknadsvärde.

Vår erkänt goda service och våra helhetslösningar för dödsbon och hela hem har gjort att vi anlitas av såväl privatpersoner som juristbyråer, banker och boutredare. Genom våra nätauktioner når vi köpare både i och utanför Sverige, och med över 50 000 auktionerade objekt per år har vi utvecklats till en av Sveriges största nätauktioner. Med vår bredd kan vi sälja nästan samtliga inventarier i ett dödsbo, från vardagsrum till uterum och garage.

Våra auktionshus finner du i Kristianstad, Malmö och Karlskrona och vi har hela Skåne och Blekinge som upptagningsområde. Vare sig du planerar att sälja delar av eller ett helt hem kan du kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök. Vi gör en första värdering och sedan bestämmer du, i lugn och ro, hur du vill gå vidare. Vi är flexibla och anpassar alltid vår service efter dina behov.

Varmt välkommen att kontakta oss med frågor och bokning av hembesök!

Västra Skåne:

malmo@sikoauktioner.se
(+46) 040-49 75 00
Östra Skåne & Blekinge:

info@sikoauktioner.se
(+46) 044-12 87 60